Recht voor iedereen.

Wij bieden rechtsbijstand bij het realiseren van verschillende verblijfsvergunningen in Nederland. Zo kunnen wij u bijstaan in zowel de asielprocedure als in de diverse reguliere procedures. Reguliere procedures kunnen verschillende doelen nastreven, waaronder gezinshereniging, gezinsvorming, studie, arbeid en medische behandeling.

Het vreemdelingenrecht wordt voornamelijk door regelgeving voortkomend uit de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit beheerst. Op 1 april 2001 is de nieuwe Vreemdelingenwet in werking getreden. Deze wet, maar ook de voortdurend optredende wijzigingen in de overige regelingen, maken het niet eenvoudig om een verblijfsvergunning te verkrijgen en te behouden. Maar inmiddels is gebleken dat het zeker niet onmogelijk is.

Door onze jarenlange ervaring in advisering, begeleiding en het behandelen van aanvragen voor verblijfsvergunningen, kunnen wij u zo gericht mogelijk ondersteunen. Desondanks kunnen wij u op dit rechtsgebied geen garanties met betrekking tot het resultaat geven, aangezien ook wij afhankelijk zijn van het strenge en wisselende beleid. Wel kunnen wij u garanderen dat wij uw belangen zorgvuldig zullen behartigen en dat wij ons volledig inzetten om een positief resultaat te behalen.

Maak een afspraak.