Uw onderneming en recht.

De regelgeving van de overheid dringt door tot vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk leven. U kunt hierbij denken aan een vereiste bouwvergunning, een bestemmingsplanwijziging of het aanvragen van een horecavergunning. Wij beschikken over de ervaring en de kennis om u te ondersteunen bij de aanvraag van allerlei gemeentelijke vergunningen en ontheffingen en, indien nodig, samen met u de besluiten van de gemeente aan te vechten door de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zorgvuldig te doorlopen. Daarnaast verzorgen wij graag uw correspondentie met de gemeente over bovengenoemde zaken.

Maak een afspraak.