Advies in geschil.

Het arbeidsrecht beheerst de juridische relatie tussen werkgevers en hun werknemers. Een groot deel van het arbeidsrecht is ‘dwingend recht’; dat wil zeggen dat deze regels altijd gelden, ongeacht de afspraken die tussen de werkgever en werknemer zijn gemaakt. Het is een ingewikkeld rechtsgebied wat wordt versterkt doordat het is verspreid over verschillende wetten en regelingen en complexe rechtspraak. Wij kunnen u bijstaan en adviseren inzake de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten, arbeidsgeschillen en beëindigingprocedures etc.

Indien er een arbeidsconflict ontstaat, kan wellicht mediation uitkomst bieden. Conflicten op het werk hebben immers heel wat gevolgen voor zowel betrokkenen als de andere medewerkers op de werkvloer. Een onpartijdige en deskundige mediator kan u helpen de impasse te doorbreken. De verhoudingen tussen partijen worden dan niet verstoord, zodat de continuïteit van de relatie gewaarborgd blijft. Wanneer namelijk een gerechtelijke procedure wordt gestart, is het veelal niet langer wenselijk om samen door één deur te gaan. Bij mediation zijn bovendien meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator, de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dit leidt in de meeste gevallen tot een bevredigende afloop, voor beide partijen. Wanneer blijkt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk of ongewenst is, staan u uiteraard alle juridische middelen ter beschikking.