Uw bouwproces.

Bouwrecht is een onderdeel van het vastgoedrecht. Onder bouwrecht valt al hetgeen te maken heeft met het verstrekken van bouwvergunningen en de uitvoer van bouwprojecten. Van essentieel belang hierbij is dat u goed geïnformeerd bent, zowel voorafgaand als tijdens de bouw. Dat kan behoorlijke stress en financiële consequenties voorkomen. Denk daarbij onder andere aan de tijd en kosten die gepaard zullen gaan met het maken van een nieuwe bouwtekening, wanneer de eerdere tekening niet conform de voorschriften wordt bevonden. Obtentus recht en advies kan u hierbij met goede voorlichting behulpzaam zijn. Daarnaast kunt u ons benaderen wanneer de correspondentie met de betrokken partijen niet naar wens verloopt, er onenigheid is over bepalingen uit gemeentelijke plannen/voorschriften of afspraken niet worden nagekomen.

Maak een afspraak.