Recht op de werkvloer.

Het arbeidsrecht beheerst de juridische relatie tussen werkgevers en hun werknemers. Een groot deel van het arbeidsrecht is ‘dwingend recht’; dat wil zeggen dat deze regels altijd gelden, ongeacht de afspraken die tussen de werkgever en werknemer zijn gemaakt. Het is een ingewikkeld rechtsgebied wat wordt versterkt doordat het is verspreid over verschillende wetten en regelingen en complexe rechtspraak. De werknemer weet hierdoor vaak niet precies wat zijn rechten zijn en hoe deze te effectueren. Wij kunnen u als werknemer in begrijpelijke taal daarover informeren. Tevens kunnen wij u bijstaan en adviseren inzake de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten, bij arbeidsgeschillen en bij beëindigingprocedures etc.

Vaak gelden bovendien korte termijnen waarbinnen u de juiste stappen moet ondernemen. Doet u dat niet, dan kunnen bepaalde rechten niet meer worden uitgeoefend. Het is dan ook raadzaam om tijdig een deskundige in te schakelen, indien sprake is van een (dreigend) arbeidsconflict of indien u vragen hebt over uw rechtspositie.

Ook het overtreden van de Arbowet door de werkgever kan grote gevolgen hebben voor u als werknemer. Als de overtreding in negatieve zin consequenties voor u heeft, hoeft u als werknemer niet lijdzaam toe te zien. Obtentus kan adviseren wat voor u de beste actie is en u bijstaan in de uitvoering hiervan.

Indien u een arbeidsconflict heeft, maar u wilt de arbeidsovereenkomst laten voortduren, dan is mediation door ons wellicht een uitkomst. Conflicten op het werk hebben immers heel wat gevolgen voor alle betrokkenen. Je kunt er letterlijk ziek van worden. Vaak is het dan een goed idee een neutrale derde te vragen te bemiddelen bij het conflict. Een onpartijdige en deskundige mediator kan u helpen de impasse te doorbreken. De verhoudingen tussen partijen worden dan niet verstoord, zodat de continuïteit van de relatie gewaarborgd blijft. Wanneer namelijk een gerechtelijke procedure wordt gestart, is het veelal niet langer wenselijk om samen door één deur te gaan. Bij mediation zijn bovendien meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dit levert een win-winsituatie op. Wanneer blijkt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk of ongewenst is, staan uiteraard alle juridische middelen ter beschikking.

Maak een afspraak.