Als bestuursrecht u treft.

De regelgeving van de overheid dringt door tot vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk leven. U kunt hierbij denken aan een vereiste bouwvergunning, een bestemmingsplanwijziging of het aanvragen van een horecavergunning. Als een burger een conflict met een bestuursorgaan (doorgaans de gemeente) heeft, dan biedt in veel gevallen het bestuursrecht een uitkomst. Wij beschikken over de ervaring en de kennis om zonodig samen met u de besluiten van de gemeente aan te vechten door de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zorgvuldig te doorlopen. Daarnaast voorzien wij u ook graag van advies bij het voeren van correspondentie met de gemeente en de aanvraag van allerhande vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen.

Onder bestuursrecht vallen eveneens de besluiten die genomen worden in het kader van sociaal zekerheidsrecht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kortingen op uw uitkering. Obtentus wijst u ook hierbij vakkundig de weg in het juridische doolhof van het bestuursrecht.

Maak een afspraak.