Ondernemen in vastgoedsector.

Dit rechtsgebied bestrijkt al hetgeen te maken heeft met het verstrekken van bouwvergunningen en de uitvoer van bouwprojecten. Van essentieel belang hierbij is dat u goed geïnformeerd bent, zowel voorafgaand als tijdens de bouw. Dat kan behoorlijke stress en financiële consequenties voorkomen. Obtentus Recht & Advies kan u hierbij behulpzaam zijn. U kunt ons benaderen over allerlei facetten van het bouwrecht, waaronder aanneming van werk, afrekening van meer- of minderwerk, bouwschades en vertragingsclaims. Op het moment dat een geschil niet in der minne geregeld kan worden zult u worden bijgestaan in een procedure.

Maak een afspraak.