Van schade naar recht.

Wanneer u als gevolg van een ongeval, beroepsziekte, medische fout, mishandeling of geweld blijvend lichamelijk letsel oploopt, dan ondervindt u niet alleen fysieke en psychische klachten, maar u wordt ook geconfronteerd met vervelende financiële consequenties.

Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en de hoogte van de vergoeding voor de geleden (maar ook veroorzaakte) schade, heeft u deskundig advies nodig. Obtentus biedt u goede ondersteuning en begeleiding om samen tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.