bestuursrecht ondernemers

Als ondernemer heeft u te maken met veel verschillende partijen en zaken. Dat gaat meestal goed. Is dat niet het geval dan is er een conflict en is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn als ondernemer. Dat kan zijn met de verhuurder van uw kantoor, een leverancier, een zakenpartner of werknemer. Wij zorgen ervoor dat uw conflict in goede banen wordt geleid en zo mogelijk tot tevredenheid wordt opgelost.