Rechtsgebieden - Particulieren

Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Burenrecht
Erfrecht

Huurrecht
Letselschade

Personen- en Familierecht
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Vreemdelingenrecht

Verzekeringsrecht

Verzekeren is jezelf indekken tegen een onvoorzien financieel risico in de toekomst. Deze risico’s liggen op verschillende terreinen. Derhalve zijn er vele soorten verzekeringen, waaronder ziektekostenverzekeringen, inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Onenigheid met een verzekeringsmaatschappij treedt vaak pas op wanneer men het recht op vergoeding wil effectueren. Veelvuldig zijn er discussies omtrent de inhoud van de bepalingen. Het is dan van belang om een deskundig oordeel te verkrijgen over hoe u de betreffende bepalingen moet interpreteren en of uw kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Deze beoordeling kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Wij zullen zorgvuldig uw verzekeringsovereenkomst bestuderen en al het nodige ondernemen om tot een wenselijk resultaat voor ons beiden te komen. Bij blijvende onduidelijkheden kan ter beslechting van het geschil een vaststellingsovereenkomst met uw verzekeraar worden gesloten.