Rechtsgebieden - Particulieren

Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Burenrecht
Erfrecht

Huurrecht
Letselschade

Personen- en Familierecht
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Vreemdelingenrecht

Personen- en Familierecht

De meest voorkomende werkzaamheden in het personen- en familierecht hebben betrekking op ontbinding van het huwelijk. In het geval van echtscheiding zijn er belangrijke kwesties te regelen. U wordt, in deze emotioneel toch al moeilijke periode, voor allerlei ingrijpende feitelijke en financiële problemen gesteld, waarvan de gevolgen zwaarwegend kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan vaststelling van alimentatie, boedelverdeling, verrekening/verevening, etc. Het is dan van belang om terug te kunnen vallen op een juridisch adviseur die gefocust blijft op het juridische aspect. Wij kunnen u daarbij helpen.

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, zal er bovendien een goede regeling getroffen moeten worden over het gezag, de omgang en de kinderalimentatie. Het is essentieel, ook voor uw kinderen, om zorgvuldige afwegingen te maken. U heeft dan baat bij ondersteuning door een deskundig adviseur.

Als extra hulpmiddel om uw echtscheidingsproblemen op te lossen kunnen wij u mediation aanbieden. Bij deze vorm van conflicthantering begeleidt een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijke gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen. Met behulp van mediation wordt nagegaan welke belangen partijen daadwerkelijk hebben en creëren partijen zélf de oplossing voor hun conflict. Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden. Wanneer een onderlinge oplossing niet mogelijk of ongewenst is, staan uiteraard alle gerechtelijke middelen ter beschikking.

Ook voor andere juridische problemen op het gebied van het personen- en familierecht kunt u bij ons terecht. Daarbij kunt u denken aan huwelijkse voorwaarden, ontkenning vaderschap, naamswijziging, afstamming, adoptie, maar ook aan wijziging van de omgangsregeling, alimentatie of gezag/voogdij over minderjarigen.

Kortom, Obtentus is in staat om u optimaal te ondersteunen en te begeleiden. Betrokkenheid bij de cliënt staat bij ons voorop.