Rechtsgebieden - Particulieren

Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Burenrecht
Erfrecht

Huurrecht
Letselschade

Personen- en Familierecht
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Vreemdelingenrecht

Burenrecht

Burenrecht is een deelgebied van het algemeen verbintenissenrecht. Het regelt de bevoegdheden en verplichtingen van de eigenaren van naburige erven. De doelstelling van het burenrecht is het handhaven en herstellen van vrede tussen eigenaren van naburige erven. Een voorkomend geschil is bijvoorbeeld onenigheid over de beplanting of het al dan niet plaatsen van een schutting. Komt u er onderling niet uit, dan kunt u bij Obtentus navraag doen naar uw rechten.

Tevens biedt Obtentus u de mogelijkheid om deel te nemen aan mediation. Dit is een vorm van conflicthantering waarbij wordt nagegaan welke belangen partijen daadwerkelijk hebben en partijen zélf hun oplossing creëren voor hun conflict. Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men, zoals veel buren, de relatie op langere termijn in stand wil houden.