Rechtsgebieden - Ondernemers

Arbeidsrecht
Bestuursrecht

Bouwrecht
Huurrecht
Fiscaalrecht

Ondernemingsrecht

Verzekeringsrecht


Bouwrecht

Dit rechtsgebied bestrijkt al hetgeen te maken heeft met het verstrekken van bouwvergunningen en de uitvoer van bouwprojecten. Van essentieel belang hierbij is dat u goed geïnformeerd bent, zowel voorafgaand als tijdens de bouw. Dat kan behoorlijke stress en financiële consequenties voorkomen. Obtentus Recht & Advies kan u hierbij behulpzaam zijn. U kunt ons benaderen over allerlei facetten van het bouwrecht, waaronder aanneming van werk, afrekening van meer- of minderwerk, bouwschades en vertragingsclaims. Op het moment dat een geschil niet in der minne geregeld kan worden zult u worden bijgestaan in een procedure.